מבנה העמותה

עמותת "נצח יהודה" פועלת ברצף של ארבע תחנות בליווי ותמיכה לצעירים במגזר החרדי:
1. תכנית הנוער חיזוק הגיוס למסלולי "נצח יהודה" בכמות ובאיכות.
2. תכנית ליווי רוחני ואישי לחיילים במסלולי נצח יהודה .
3. תכנית הבוגרים להכוון וסיוע בלימודים ותעסוקה.
4. תכנית 'בית חם' לחיילים בודדים.