טרום גיוס

עמותת ״נצח יהודה״, הפועלת לאורם של העקרונות אחדות, צמיחה והצלחה, היא ארגון ייחודי ללא כוונת רווח, המשתף פעולה עם משרד הביטחון ועם צה"ל במטרה לספק מענה לנוער חרדי שאינו מוצא את מקומו בלימוד תורה בישיבה. בני נוער אלה מתאפיינים בצרכים ייחודיים, מכיוון שאינם מכירים את האתגרים שמזמן להם השירות הצבאי ואלה שממתינים להם עם שילובם בשוק העבודה.

תכנית הנוער:

העמותה פועלת לאתר בני נוער חרדיים שאינם לומדים בישיבה, לעודדם להתגייס לצה"ל במסגרת מסלולי 'נצח' השונים ולחברם לאנשי האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון ולגורמי אכ"א האחראיים על הגיוס לצה"ל.
העמותה מקיימת קשר ושיתוף פעולה עם רכזי נוער, מנהלי מוסדות חינוך חרדיים רלוונטיים, עם גורמי רווחה וקב"סים בעיריות השונות ועם עמותות המטפלות בנוער חרדי. תכלית שיתוף פעולה זה היא לחזק את המוטיבציה לגיוס ולעודד שמירת קשר של אנשי החינוך עם תלמידיהם במהלך שירותם הצבאי.
המדד להצלחה הוא גיוס בני נוער מתאימים למסגרות "נצח" בצה"ל, אשר יסיימו את שירותם הצבאי ברמה רוחנית ותורנית גבוהה יותר מזו שאִתה החלו את השירות. זאת מעבר לתרומה, הקיימת ממילא, של השירות הצבאי לעיצוב אישיותו ולחיזוק אחריותו האישית של כל חייל.