הוועד המנהל

צוות העמותה

סטיבן רוזדאל
יו"ר הוועד

דוד הגר
חבר ועד מנהל

אלי גרוס
חבר ועד מנהל

חיים (הנרי) אורלנסקי
חבר ועד מנהל

יהושע פפר
חבר ועד מנהל

משה הגר
חבר עמותה