הוועד המנהל - עמותת נצח

הוועד המנהל

חברי ההנהלה

סטיבן רוזדאל
יו"ר הוועד

דוד הגר
חבר ועד מנהל

אלי גרוס
חבר ועד מנהל

חיים (הנרי) אורלנסקי
חבר ועד מנהל

יהושע פפר
חבר ועד מנהל

משה הגר
חבר עמותה

חברי וועדת הכספים

סטיוארט הרשקוביץ
חבר וועדת הכספים

דוד כץ
חבר וועדת הכספים