מדיניות ביטול תרומה - עמותת נצח

מדיניות ביטול תרומה

מדיניות ביטול תרומה/ עסקה

  1. התורם יהא רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי סכום התרומה או ביטול העסקה בכל עת והעמותה תבצע פעולה זו על פי בקשת התורם ולא יאוחר מ 14 ימים מיום שנמסרה הודעת התורם בנושא.
  2. פניית התורם תיעשה באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של העמותה או באמצעות אתר העמותה.
  3. ניתן לשנות את סכום התרומה או לבטל עסקה על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
  4. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
  5. התרומה לעמותה הינה תרומה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה בזמן שבה מחייבת העמותה את חשבונו של התורם בתשלומים לפי הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי או כרטיס דביט.
  6. במקרה של תרומה מתמשכת שאינה לתקופה קצובה שבה מחייבת העמותה את חשבונו של התורם בתשלומים לפי הרשאה לחיוב בכרטיסי אשראי, הרי:
  • אם טען התורם כי נגבה ממנו סכום נוסף מעבר לסכום שהעמותה רשאית לגבות, תברר העמותה את טענת התורם תוך 7 ימי עסקים.
  • מצאה העמותה כי גבתה מהתורם סכום ביתר, תשיב אותו לתורם תוך 7 ימי עסקים.

7. העמותה תנפיק לתורם אישור תרומה בהתאם להוראות החוק.

8. העמותה רשאית להשתמש בכספי התרומה על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שפעולותיה נעשות בהתאם למטרות העמותה.

9. התקנון כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה, ולהיפך. כל האמור בתקנון זה בלשון יחי מתייחס גם לרבים, ולהיפך.

 

לתקנון המלא של האתר לחץ כאן