חיילי פלגת הנגב ביום תורה מיוחד - עמותת נצח

חיילי פלגת הנגב ביום תורה מיוחד