להתפלל עליו נתנאל בן ג'ודי בכלל חולי עם ישראל

הגב