יש לך את זה !! שיעור לע"נ המפקד האהוב ישי רוסלס ז"ל