אגף כוח האדם – חתומכ"א – צה"ל

מי אנחנו

אגף כוח האדם הוא אגף במטה הכללי של צה"ל, שמהווה גוף מתכנן ומתאם של פעילות הצבת כוח האדם ותנועתו, הטיפול במשאבי האנוש של הצבא, ותכנון כוח האדם ודאגה לתנאי השירות של הפרט. ייעודו הוא גיבוש המדיניות הכוללת למשאבי האנוש בצה"ל ומתן מענה צה"לי בכלל תחומי משאבי האנוש.

שיתוף פעולה

אגף כוח האדם בצה"ל, יחד עם חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל בראשות תא"ל אמיר ודמני ומנהלת החרדים הצבאית בראשות סא"ל במיל' הרב אמיר זוזוט, פועלים בשיתוף עם עמותת נצח יהודה להקמת פלטפורמות לשירות חרדים בצה"ל, תוך התאמה מלאה לחברה החרדית, ומתן כלים להשתלבות בחברה הישראלית.

תפקידי האגף

  • פועל למקסום כוח האדם בצה"ל, הן מבחינה איכותית והן מבחינה מספרית.
  • קובע עקרונות וכללים להצבת וקידום חיילים וקצינים פעילים.
  • מספק כלים לחינוך חיילי צה"ל – להזדהות עם המדינה, הצבא וערכיהם. מטפח את רוח החיילים, את מורשת הלחימה ואת ערכי צה"ל.