משרד הביטחון – האגף הביטחוני חברתי

מי אנחנו

האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון פועל לעידוד בני נוער לגיוס והכנה לשירות משמעותי בצבא עומדים במרכז עשייתו של האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון. האגף פועל להגברת הנכונות והמוכנות בקרב בני הנוער בארץ ובתפוצות לשירות משמעותי וקרבי בצה"ל כ"צבא העם", ולחיזוק תחושת המחויבות למדינת ישראל וערכיה.

אגף ביטחוני-חברתי, באמצעות תחום גיוס, מטה ומסלולים ייחודים, מוביל ומרכז את הטיפול במסלולי השירות הייחודיים בצבא, כגון גיוס למסלולי נצ"ח יהודה-הנח"ל החרדי, גיוס והכנת בני נוער יהודים מהתפוצות  לקראת השירות (מח"ל וגרעיני צבר), ישיבות ההסדר, מדרשות דתיות לבנות, מדרשת השילוב ותוכניות אופק. בנוסף, תחום גיוס מטה ומסלולים ייחודים מרכז את הטיפול בכלל דחיות הגיוס המוקצות על ידי מערכת ביטחון לטובת פעילות בקהילה, ובהן דחיות גיוס למתנדבי שנת שירות, חניכי מכינות קדם צבאיות וגרעיני נח"ל.​

שיתוף פעולה

משרד הביטחון – האגף הביטחוני חברתי פועל במיזם משותף עם עמותת נצח יהודה לקידום הליווי המקצועי של החיילים החרדים במהלך שירותם הצבאי, במטרה לאפשר לחיילים להיבנות משירותם הצבאי ולהשתלב באופן מיטבי בחברה הישראלית.

תפקידי האגף

  • להוביל ולתאם את פעילות משרד הביטחון וצה"ל מול מוקדי החברה הישראלית במטרה להגביר את המוטיבציה והמוכנות של בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל.
  • לבצע את מדיניות שר הביטחון, תוך מתן דגש ועדיפות למשימות לאומיות בקרב בני נוער בחברה הישראלית, על מנת לעודד את הנכונות לשירות משמעותי בצה"ל ולהתנדבות למשימות לאומיות.
  • לתאם את פעולות מערכת הביטחון בנושאים בעלי אופי ביטחוני-חברתי מול משרדי הממשלה, צה"ל, תנועות ההתיישבות, תנועות וארגוני הנוער, גופים מתנדבים, גופים חברתיים וקהילתיים. התפקיד כולל את ריכוז המשאבים והאמצעים הדרושים לשותפות פעילה וחיזוק הקשר בין החברה הישראלית, הנוער והצבא.
  • לשמש גורם מנחה, מתאם ומבקר את פעולת צה"ל המתבצעות למימוש מדיניות שר הביטחון בנושאי: נוער, גדנ"ע, נח"ל ומשימות לאומיות.