FIDF - עמותת נצח

FIDF

ארגון ידידי צה"ל בארה"ב ובפנמה- FIDF

ארגון ללא מטרת רווח הפועל בארצות הברית משנת 1981, והוקם על ידי ניצולי שואה שהיגרו לאמריקה. מטרת הארגון היא דאגה לרווחת החיילים והחיילות שמשרתים בצה"ל, למשפחותיהם ולמשפחות השכול. לארגון 15 סניפים ברחבי ארצות הברית ופנמה, והוא פועל במספר תחומים מרכזיים אשר תומכים בחיילי צה"ל ותורמים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית: תוכנית המלגות IMPACT, פעילות חינוך ותרבות לחיילים, סיוע כלכלי לחיילים ממשפחות מעוטות יכולת, דאגה לרווחת החיילים הבודדים, סיוע ותמיכה למשפחות השכולות, עזרה לחיילים הפצועים, מימון שבועות נופש מבצעי ליחידות לוחמות, שיפוץ והקמת מבני רווחה.

שת"פ עמותת נצח יהודה וארגון הידידים FIDF

הקשר והתמיכה של ה FIDF בצה"ל ובחיילים החרדיים, מתאפשר שנים רבות הודות לקשר מקצועי עם עמותת נצח יהודה ותמיכה רחבה של הארגון בפעילות העמותה.
תומכי ה – FIDF יזמו את ההקמה של בית החייל החרדי הראשון בישראל, בגשר המיתרים בירושלים, מימנו את השיפוץ הרחב והמענה לחיילים בבית החייל. וכן פרויקטים רבים נוספים.