תוכניות לבוגרים - עמותת נצח

תוכניות לבוגרים

"כי אנשים אחים אנחנו.."
בוגרי נצח - בונים קהילה ועתיד

ארגון הבוגרים פועל עבורכם, במטרה לרתום כל בוגר להצלחה בחיים !

הצוות המקצועי של הארגון – מספק מענה רחב לבוגרים, המענה מתבטא כמה מישורים:
♦ זהות: הארגון מפעיל תכניות מנהיגות וסדנאות זהות והעצמה, במטרה לפתח את המנהיגות האישית של הבוגרים ולבסס את הזהות בקרב הבוגרים.

בית המדרש: הארגון מפעיל בית מדרש בירושלים ובמרכז העוסק בסוגיות רבות ובלימוד תורה בהתאמה לבוגרים.

ליווי אקדמי: מענה רחב כמפתח להצלחה אקדמית ומקצועית.

קהילת עסקים: סיוע להקמת עסק ואיגוד הבוגרים כקהילת עסקים של בוגר רוכש מבוגר.

קרן חתנים: כל חתן זכאי לשי ייחודי ויוקרתי לחתונה במטרה לסייע מעט בשלב המאתר של מעבר מרווקות לנישואין.