קרן חתנים - עמותת נצח

קרן חתנים

קרן הסיוע לחתנים

התחלה של חיים חדשים מהווה צעד מאתגר לכל זוג צעיר, קל וחומר לחיילים חרדיים
שאינם נהנים מתמיכה פיננסית. לעיתים, ידם אינה משגת לרכוש אפילו פריטים יום-יומיים
כמו מקרר ומכונת כביסה.
הקרן לחיילים בוגרי נצח, חץ, תומר, פלגת הנגב, ומסלולי תומכ"ל חרדי, מספקת מענה ראשונה לכל חתן של שי ייחודי המשתנה בהתאם לצורך.

עד כה הקרן העניקה שי לחתונה לכ – 700 חתנים בוגרי המסלולים!

מ ז ל   ט ו ב  !

טופס הרשמה לשי לחתנים – ניתן למלא באתר הבוגרים.