ערכת קודש אישית לחייל - עמותת נצח

ערכת קודש אישית לחייל

כלוחמים שומרי מצוות, העושים לילות כימים למען ביטחון התושבים, זקוקים חיילי נצח יהודה לכיפות וציציות.
עמותת נצח יהודה רוכשת עבורם ציציות דרייפיט ייחודיות המותאמות ללבישה עם מדי צה"ל וכיפות איכותיות עם סמל היחידה.

60

כמות התמיכות

נוסף לתרומה