חליפות לחג לחיילים

בבית החייל החרדי גרים מעל 100 חיילים
נצח יהודה זה משפחה זה בית זה אווירת חג
לכבוד פסח הבעל"ט אנחנו רוצים להתחדש עם חליפה לחיילים

 

350

כמות התמיכות

נוסף לתרומה