אודליה ויזנפלד

מנהלת משרד ועוזרת מנכ"ל

מטפלת קלינית בהכשרתה