אריה טאוסקי - עמותת נצח

אריה טאוסקי

מנהל לוגיסטי ישיבת "נצח דוד"