יהודה שפירא

יהודה, בוגר שירות בגדוד נצח יהודה בשנים 2011-2014

יהודה מנהל 8 מדריכים תחתיו ואב בית של כלל דירות הבודדים של העמותה.