יוחנן לנדאו

סרן מיל' יוחנן לנדאו בוגר החנוך החרדי,
שירת מסלול שח"ר בצה"ל ולאחר מכן יצא לקרוס רבנים צבאיים במילואים.
יוחנן מלווה כמה שנים את בית המדרש לבוגרי צבא חרדים מייסודו של ארגון הבוגרים של העמותה.