עוז בן יצחק - עמותת נצח

עוז בן יצחק

ר"מ במכינת "תפארת הארזים"
כחלק משת"פ בין עמותת נצח יהודה לעמותת אחריי, העמותה מעסיקה ר"מ במכינה, אשר מלווה את החניכים בשלב ההכנה לשירות ולאחר מכן בשלב השירות בפועל.