11 מדריכים - מדריך לכל דירה - עמותת נצח

11 מדריכים – מדריך לכל דירה

מדריך מטעם העמותה בכל בית חייל – 11 מדריכים !
בבתי החייל של עמותת נצח, קיים מודל ייחודי של מדריך המתגורר עם החיילים בכל אחת מדירות העמותה.

המדריכים מלווים את החייל לקראת השירות, תוך כדי וגם בשנת הלימודים המהווה תקופה מאתגרת עבור החייל החרדי וכך אנו זוכים למאות סיפורי הצלחה בקרב החיילים הבודדים.