מסלולי תומכ"ל

שירות משמעותי בעורף המדינה

הצבא מאפשר שירות המותאם לנער מרקע חרדי גם לבעלי פרופיל נמוך המעוניינים לשרת כתומכי לחימה או אינם יכולים לשרת כלוחמים בצה"ל.
התחומים הם: תוכניתנים, חשמלאים, תובלה, מפעילי צמ"ה ועוד.

צוות רבני העמותה מלווה את כלל חיילי המסלולים החרדיים בצה"ל ונותן מענה לחיילי תומכ"ל בבסיסים השונים בחיל היבשה, האוויר והים.

החיילים זוכים למענה ביחידות כגון: תפילות במנין, שיעורי תורה, ימי עיון ועוד.