מסלולי תומכ"ל - עמותת נצח

מסלולי תומכ"ל

שירות משמעותי בעורף המדינה

הצבא מאפשר שירות המותאם לנער מרקע חרדי גם לבעלי פרופיל נמוך
המעוניינים לשרת כתומכי לחימה או אינם יכולים לשרת כלוחמים בצה"ל.

תחומי השירות המרכזיים:

חיל המודיעין – תוכניתנים ביחידות המודיעין השונות (מותנה במעבר מבחן המכונה "מחשבון קרב") מנהלי רשת.
חיל האוויר – מפעילי צמ"ה (ציוד מכני הנדסי), בינוי.
פלוגת תובלה – בית נבאלא, נהגי משאיות וספקים בתחום המזון.
מחנה עופר – שירות בתחום החשמל והבינוי.
מחנה ג'וליס – מדפיסים בהוצאה לאור הראשית של צה"ל.

שירות שלב ב' בפיקוד העורף – מנהלת החרדים הצבאית בצה"ל חידשה את תכנית השירות שלב ב' לשילוב חרדים בגילאי 25-40 בפיקוד העורף.
המסלול הוא בן 3 שבועות של שירות סדיר בו החיילים מוכשרים חל"צ 02 וכן עוברים הדרכות והכשרות רלוונטיות להשתלבות בפיקוד העורף. החיילים יוצאים מידי יום לבית ומסיימים לאחר 3 שבועות את השירות הסדיר. החיילים משולבים בשירות מילואים בתפקידים הרלוונטיים להכשרתם.

צוות רבני העמותה מלווה את כלל חיילי המסלולים החרדיים בצה"ל ונותן מענה לחיילי תומכ"ל בבסיסים השונים בחיל היבשה, האוויר והים.

החיילים זוכים למענה ביחידות כגון: תפילות במנין, שיעורי תורה, ימי עיון ועוד.

צור קשר